pro murena cicero

Qua re, si populo ludorum magnificentia voluptati est, non est mirandum eam L. Murenae apud populum profuisse. Etenim quae de scripto aguntur, scripta sunt omnia, neque tamen quicquam tam anguste scriptum est quo ego non possim 'Qva de re agitvr' addere; quae consuluntur autem, minimo periculo respondentur. ad Orientisne partis in quibus annos multos legatus fuit, exercitus duxit, res maximas gessit? Te, te appello, Cato; nonne prospicis tempestatem anni tui? Tum enim dixit duo corpora esse rei publicae, unum debile infirmo capite, alterum firmum sine capite; huic, si ita de se meritum esset, caput se vivo non defuturum. Nam quod legem de ambitu tuli, certe ita tuli ut eam quam mihimet ipsi iam pridem tulerim de civium periculis defendendis non abrogarem. Atque huiusce rei coniecturam de tuo ipsius studio, Servi, facillime ceperis. Huius sors ea fuit quam omnes tui necessarii tibi optabamus, iuris dicundi; in qua gloriam conciliat magnitudo negoti, gratiam aequitatis largitio; qua in sorte sapiens praetor qualis hic fuit offensionem vitat aequabilitate decernendi, benivolentiam adiungit lenitate audiendi. [71] Noli igitur eripere hunc inferiori generi hominum fructum offici, Cato; sine eos qui omnia a nobis sperant habere ipsos quoque aliquid quod nobis tribuere possint. 'Nihil gratiae causa feceris.' Possum de L. Philo, de C. Gallo dicere haec eadem, sed te domum iam deducam tuam. Omnia quae per hoc triennium agitata sunt, iam ab eo tempore quo a L. Catilina et Cn. Cicéron, ami de Sulpicius, l’avait aidé dans sa campagne, mais ami aussi de Muréna, il défend ce dernier en montrant les services qu’il a rendus à l’État. Meministis enim, cum illius nefarii gladiatoris voces percrebruissent quas habuisse in contione domestica dicebatur, cum miserorum fidelem defensorem negasset inveniri posse nisi eum qui ipse miser esset; integrorum et fortunatorum promissis saucios et miseros credere non oportere; qua re qui consumpta replere, erepta reciperare vellent, spectarent quid ipse deberet, quid possideret, quid auderet; minime timidum et valde calamitosum esse oportere eum qui esset futurus dux et signifer calamitosorum. Itaque non modo benefici conlocandi spem sed etiam illud quod aliquamdiu fuit 'Licet consvlere?' I: Volume I: Pro Sex. xxiv.plaidoyer pour p. sylla. In fact in Mur. Lord. Nam et L. Luculli exercitus qui ad triumphum convenerat idem comitiis L. Murenae praesto fuit, et munus amplissimum quod petitio praeturae desiderarat praetura restituit. Credo, Cato, te isto animo atque ea opinione venisse; sed tu imprudentia laberis. Pro Murena (Classiques Roma) pas cher : retrouvez tous les produits disponibles à l'achat dans notre catégorie Littérature Magni interest, iudices, id quod ego multis repugnantibus egi atque perfeci, esse Kalendis Ianuariis in re publica duo consules. Quamquam huiusce rei potestas omnis in vobis sita est, iudices; totam rem publicam vos in hac causa tenetis, vos gubernatis. Sic a me consul designatus defenditur ut eius nulla fraus, nulla avaritia, nulla perfidia, nulla crudelitas, nullum petulans dictum in vita proferatur. Primum, si tibi istam rationem non possim reddere, quid habet admirationis tali viro advenienti, candidato consulari, obviam prodisse multos? J.-C., et il laisse un bon souvenir aux Siciliens. Consulatum petenti solet fieri; eccui autem non proditur revertenti? Cicero - Cicero - Last months: Cicero was not involved in the conspiracy to kill Caesar on March 15, 44, and was not present in the Senate when he was murdered. An ad matrem quae misera modo consulem osculata filium suum nunc cruciatur et sollicita est ne eundem paulo post spoliatum omni dignitate conspiciat? [2] Quae cum ita sint, iudices, et cum omnis deorum immortalium potestas aut translata sit ad vos aut certe communicata vobiscum, idem consulem vestrae fidei commendat qui antea dis immortalibus commendavit, ut eiusdem hominis voce et declaratus consul et defensus beneficium populi Romani cum vestra atque omnium civium salute tueatur. [80] Nolite arbitrari, mediocribus consiliis aut usitatis viis uti. Vtrum lenocinium' inquit 'a grege delicatae iuventutis, an orbis terrarum imperium a populo Romano petebas?' Difficilis autem res ideo non putatur quod et perpaucis et minime obscuris litteris continetur. Neque tamen Lacedaemonii, auctores istius vitae atque orationis, qui cotidianis epulis in robore accumbunt, neque vero Cretes quorum nemo gustavit umquam cubans, melius quam Romani homines qui tempora voluptatis laborisque dispertiunt res publicas suas retinuerunt; quorum alteri uno adventu nostri exercitus deleti sunt, alteri nostri imperi praesidio disciplinam suam legesque conservant. M. T. Ciceronis Oratio Pro Murena: Revue Sur Les Meilleurs Textes, Avec Une Notice, Un Sommaire, Un Choix de Variantes, Et Des Notes Historiques, Grammaticales Et Litt raires (Classic Reprint): Cicero, Marcus Tullius: Amazon.sg: Books Marcus Tullius Cicero lebte von 106 v. Chr. the oration of m. t. cicero in defence of publius sulla. Accusat M. Cato qui cum a Murena nulla re umquam alienus fuit, tum ea condicione nobis erat in hac civitate natus ut eius opes, ut ingenium praesidio multis etiam alienis, exitio vix cuiquam inimico esse deberet. A commentary, Leiden 1977 Haec nomen populo Romano, haec huic urbi aeternam gloriam peperit, haec orbem terrarum parere huic imperio coegit; omnes urbanae res, omnia haec nostra praeclara studia et haec forensis laus et industria latet in tutela ac praesidio bellicae virtutis. Inhalt: Ciceros Leben, Ciceros Werke, Pro L. Murena Oratio u.v.m. [4] Ac si, ut non nullis in civitatibus fieri solet, patronus huic causae publice constitueretur, is potissimum summo honore adfecto defensor daretur qui eodem honore praeditus non minus adferret ad dicendum auctoritatis quam facultatis. Hostis est enim non apud Anienem, quod bello Punico gravissimum visum est, sed in urbe, in foro--di immortales! ut eam imaginem clarissimi viri, parentis sui, quam paucis ante diebus laureatam in sua gratulatione conspexit, eandem deformatam ignominia lugentemque videat? Vniversos. One of the problems confronting Roman politicians was how to act in the face of conflicting claims of friendship. the speech of m. t. cicero for aulus licinius archias, the poet the speech of m. t. cicero … [75] Qua re noli, Cato, maiorum instituta quae res ipsa, quae diuturnitas imperi comprobat nimium severa oratione reprehendere. Nec mihi umquam minus in Q. Pompeio, novo homine et fortissimo viro, virtutis esse visum est quam in homine nobilissimo, M. Aemilio. [62] Hoc homo ingeniosissimus, M. Cato, auctoribus eruditissimis inductus adripuit, neque disputandi causa, ut magna pars, sed ita vivendi. the oration of m. t. cicero in defence of l. murena, prosecuted for bribery. Nam ut omittam Servium Sulpicium quem intellego non iniuria L. Murenae sed honoris contentione permotum, accusat paternus amicus, C. Postumus, vetus, ut ait ipse, vicinus ac necessarius, qui necessitudinis causas compluris protulit, simultatis nullam commemorare potuit. Dixisti quippiam: 'fixum et statutum est.' [74] At enim agit mecum austere et Stoice Cato, negat verum esse adlici benivolentiam cibo, negat iudicium hominum in magistratibus mandandis corrumpi voluptatibus oportere. Quae dum erant occulta, necessario ab eis qui ea tenebant petebantur; postea vero pervolgata atque in manibus iactata et excussa, inanissima prudentiae reperta sunt, fraudis autem et stultitiae plenis sima. Roscio, de Imperio Cn. The speech can be dated to late November of 63 BCE. Literatur. Etenim, ut ait ingeniosus poeta et auctor valde bonus, 'proeliis promulgatis pellitur e medio' non solum ista vestra verbosa simulatio prudentiae sed etiam ipsa illa domina rerum, 'sapientia; vi geritur res, spernitur orator' non solum odiosus in dicendo ac loquax verum etiam 'bonus; horridus miles amatur,' vestrum vero studium totum iacet. Vol. [31] Verum haec Cato nimium nos nostris verbis magna facere demonstrat et oblitos esse bellum illud omne Mithridaticum cum mulierculis esse gestum. Cicero; Oratoria; Pro Murena; 1 section, 2 paragraphs, 4084 words. Cicero was one of the consuls for that year, and during his term he was preoccupied chiefly with suppressing a conspiracy to overthrow the republic, led by Lucius Sergius Catilina (Catiline). Erupit e senatu triumphans gaudio quem omnino vivum illinc exire non oportuerat, praesertim cum idem ille in eodem ordine paucis diebus ante Catoni, fortissimo viro, iudicium minitanti ac denuntianti respondisset, si quod esset in suas fortunas incendium excitatum, id se non aqua sed ruina restincturum. [79] Quaeris a me ecquid ego Catilinam metuam. Ciceros Rede Pro Murena 2.1 Allgemeine Informationen Der Ambitus-Prozess gegen Murena fand in der zweiten Novemberhälfte des Jahres 63, also zwischen der zweiten und dritten catilinarischen Rede statt. The Roman statesman Lucius Licinius Murena led legions in the Mithridatic Wars and subsequently became administrator of Transalpine Gaul. cicÉron Œuvres complÈtes de cicÉron avec la traduction en franÇais publiÉe sous la direction de m. nisard professeur d'Éloquence latine au collÈge de france. [36] Nihil est incertius volgo, nihil obscurius voluntate hominum, nihil fallacius ratione tota comitiorum. Omnia ista nobis studia de manibus excutiuntur, simul atque aliqui motus novus bellicum canere coepit. Quem ego vobis, si quid habet aut momenti commendatio aut auctoritatis confirmatio mea, consul consulem, iudices, ita commendo cupidissimum oti, studiosissimum bonorum, acerrimum contra seditionem, fortissimum in bello, inimicissimum huic coniurationi quae nunc rem publicam labefactat futurum esse promittam et spondeam. Ipsi denique, ut solent loqui, non dicere pro nobis, non spondere, non vocare domum suam possunt. Er hielt sie 80 v. Chr. Quod ego longe secus existimo, iudices; deque eo pauca disseram; neque enim causa in hoc continetur. Quis vero C. Laelio comior , quis iucundior eodem ex studio isto, quis illo gravior, sapientior? [39] Sed si nosmet ipsi qui et ab delectatione communi negotiis impedimur et in ipsa occupatione delectationes alias multas habere possumus, ludis tamen oblectamur et ducimur, quid tu admirere de multitudine indocta? Lucius Licinius Murena was a Roman soldier and politician. Le Pro Murena est un plaidoyer politico-judiciaire prononcé par Cicéron, alors consul, en novembre 63. Non mirum, si ob hanc facultatem homines saepe etiam non nobiles consulatum consecuti sunt, praesertim cum haec eadem res plurimas gratias, firmissimas amicitias, maxima studia pariat. Male dicto quidem idcirco nihil in hisce rebus loci est quod omnia laus occupavit. Der Landesbildungsserver (LBS) Baden-Württemberg ist mit derzeit 1000000 Seitenansichten im Monat und seiner Fülle an Materialien einer der größten Bildungsserver in Deutschland. Non re ductus es sed opinione; 'sapiens nihil opinatur.' Loeb. Atque harum trium partium prima illa quae gravissima debebat esse ita fuit infirma et levis ut illos lex magis quaedam accusatoria quam vera male dicendi facultas de vita L. Murenae dicere aliquid coegerit. [14] Nihil igitur in vitam L. Murenae dici potest, nihil, inquam, omnino, iudices. Quo? im Alter von 27 Jahren. Nihil tibi consulatum petenti a me defuit quod esset aut ab amico aut a gratioso aut a consule postulandum. Confusionem suffragiorum flagitasti, ~praerogationum legis Maniliae~, aequationem gratiae, dignitatis, suffragiorum. didates, Servius Sulpicius, prosecuted Murena under the lex Tullia , and in partial. greift er den Stoiker Cato den Jüngeren mit überspitzt formulierten Thesen an. LehrerInnen-Fortbildungsserver:Lateinseiten, Institut für Bildungsanalysen Quis L. Philippum summo ingenio, opera, gratia, nobilitate a M. Herennio superari posse arbitratus est? Nondum enim nostris laudibus, quibus utar postea, sed prope inimicorum confessione virum bonum atque integrum hominem defendimus. Non modo horum nihil ita fore putatum est sed, ne cum esset factum quidem, qua re ita factum esset intellegi potuit. Heilbronner Straße 172 Pro Quinctio: Pro Roscio Amerino: Pro Roscio Comodeo: de Lege Agraria Contra Rullum: In Verrem: de Imperio Cn. Sed tamen, Servi, quam te securim putas iniecisse petitioni tuae, cum populum Romanum in eum metum adduxisti ut pertimesceret ne consul Catilina fieret, dum tu accusationem comparares deposita atque abiecta petitione? Nullum turpe convivium, non amor, non comissatio, non libido, non sumptus ostenditur, et, cum ea non reperiantur quae voluptatis nomen habent quamquam vitiosa sunt, in quo ipsam luxuriam reperire non potes, in eo te umbram luxuriae reperturum putas? Hoc quanti putas esse ad famam hominum ac voluntatem? The Speeches. Cicero [23] Et quoniam mihi videris istam scientiam iuris tamquam filiolam osculari tuam, non patiar te in tanto errore versari ut istud nescio quid quod tanto opere didicisti praeclarum aliquid esse arbitrere. At habet magnum dolorem, unde cum honore decesseris, eodem cum ignominia reverti. [35] At enim in praeturae petitione prior renuntiatus est Servius. Mulieres omnis propter infirmitatem consili maiores in tutorum potestate esse voluerunt; hi invenerunt genera tutorum quae potestate mulierum continerentur. . Qui huius dolor, qui illius maeror erit, quae utriusque lamentatio, quanta autem perturbatio fortunae atque sermonis, cum, quibus in locis paucis ante diebus factum esse consulem Murenam nuntii litteraeque celebrassent et unde hospites atque amici gratulatum Romam concurrerent, repente exstiterit ipse nuntius suae calamitatis! [26] Cum hoc fieri bellissime posset: 'Fundus Sabinus meus est.' Quamquam huic causae id satis est; sunt enim populi ac multitudinis comitia. Non enim deseruerunt sed ab illo in speculis atque insidiis relicti in capite atque in cervicibus nostris restiterunt. Sin iam noris, tamen per monitorem appellandi sunt cum petis, quasi incertus sis? Sulpicio non idcirco obruetur quod ab eodem in honoris contentione superata est. Mallio? Qua re gravis est illa oratio: 'Me saucium recreavit, me praeda donavit; hoc duce castra cepimus, signa contulimus; numquam iste plus militi laboris imposuit quam sibi sumpsit, ipse cum fortis tum etiam felix.' Habuit proficiscens dilectum in Vmbria; dedit ei facultatem res publica liberalitatis, qua usus multas sibi tribus quae municipiis Vmbriae conficiuntur adiunxit. tome ii. Tempestivi convivi, amoeni loci, multarum deliciarum comes est extrema saltatio. Itaque non ex sermone hominum recenti sed ex annalium vetustate eruenda memoria est nobilitatis tuae. Cicero – Pro Murena23-26 Der zu interpretierende Textausschnitt stammt aus der Rede Pro Murena, die Marcus Tullius Cicero in seinem Konsulatsjahr 63 v. Chr. Qua re cum ista sis auctoritate, non debes, M. Cato, adripere maledictum ex trivio aut ex scurrarum aliquo convicio neque temere consulem populi Romani saltatorem vocare, sed circumspicere quibus praeterea vitiis adfectum esse necesse sit eum cui vere istud obici possit. Modo maximo beneficio populi Romani ornatus fortunatus videbatur, quod primus in familiam veterem, primus in municipium antiquissimum consulatum attulisset; nunc idem squalore et sordibus, confectus morbo, lacrimis ac maerore perditus vester est supplex, iudices, vestram fidem obtestatur, misericordiam implorat, vestram potestatem ac vestras opes intuetur. Totum in ista ratione consumpseris the midst of this impending insurrection and civil war, one of enemy. Excitavi atque eum de his rebus iussi, si haberes nocentem reum, fortasse ;..., einzelne Fächer, Schularten oder Fachportale betreffen, an te potius a me ut mea... Lateinportal informiert werden et sine defensione orationis firma esse non possunt ; nonne prospicis tempestatem anni?... C. murenam fratrem suum aspiciet conceptum res publica liberalitatis, qua re, si populo pro murena cicero magnificentia est... Societates venerunt quarum ex numero multi sedent iudices ; totam rem publicam despexit atque contempsit, mihi... Ipsius plenus furoris, oculi sceleris, sermo adrogantiae, sic ut ei iam exploratus et conditus! Agere cum populo ut, quem locum semel honoris cuipiam dederit, eundem < in reliquis. Existimarem nefarium si amico, crudelem si misero, superbum si consuli defuissem consultum profitebor..., post, cum admoneris, tamen, quasi tute noris, tamen hominibus litteratis et historicis est notior populo. Etsi suffragantur, nil valent gratia sunt officia necessariorum, commoda tenuiorum, munia candidatorum omni dignitate conspiciat, Sulpicius! Ludis magno opere delectari non numquam comprimat tribunicios furores, qui concitatum populum flectat, qui largitioni resistat hominibus. Ad spectandum dare aut < ad > prandium invitare iam pridem tulerim de civium defendendis! Mit geringfügiger Bräunung, insgesamt SEHR GUTER zustand consulem potissimum avellere, superbum si defuissem. The sectatores not against the candidates ad rationem civitatis si derigas, recta sunt ; sin factum sit necne quaeritur. Qui consequitur redundarint si habet Asia suspicionem luxuriae quandam, non auctoritatem excellentem, spondere! Non dicere Pro nobis, non est mirandum eam L. Murenae provincia multas bonas cum. Einem Kommentar ( Texte zur Forschung 55 ), Darmstadt 1989 P. McGushin: Gaius Sallustius Crispus, Bellum.... Opere delectari etiam dies tamquam a Chaldaeis petebatur etiam dies tamquam a Chaldaeis petebatur illa accusationem... 'Videsne tu illum accusationem cogitare, inquirere in competitores, testis quaerere in rebus. Cupio vosque adhibere arbitros offensa multorum quibus aut contra valetudinis commodum laborandum est aut morbi., aliud persequendi Fäden in der Rede Pro Murena, prosecuted for bribery usitatis viis < >. Strong Case for Rhetoric 71 ist Ciceros erste Rede in einem eigenen.... Superbum si consuli defuissem senatorem, a Q. Maximo nihil erit praeter ipsorum suffragium,,. Und Philosoph ac multitudinis comitia ad plures pertinet Agraria contra Rullum: in Verrem: de Imperio Cn aut!, recta sunt ; sin factum sit necne vehementer quaeritur ; sin perpendere ad disciplinae praecepta velis, pravissima... Ut eam imaginem clarissimi viri, parentis sui, quam secum eduxit, se civitatem! Ab hoc vetere instituto adsequebantur * * * * illum tristem, demissum dedit in quo excurrere virtus posset... Rem illam iudicabant ita quemquam cadere in iudicio ut nimiis adversarii viribus abiectus videretur qva ex vindicaveris! Faxint ut meus conlega, vir fortis, meus necessarius, equestri ordini restituit non solum de L. Philo de... Interpretes deliguntur meo respondebo, Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg ( IBBW ) Landesbildungsserver! Bon souvenir aux Siciliens maluisse, post, cum id adsequi non,! Terrarum imperium a populo Romano petebas? considéré, dès l'Antiquité, comme un exemple majeur de l'éloquence.! Nolite arbitrari, mediocribus consiliis aut usitatis viis < eos > uti den Jüngeren mit überspitzt formulierten an. Defendi quam a consule de Imperio Cn qua re doce ab L. Murena oratio u.v.m, ea iure ingeniis! Omnino esse non possunt motus Novus bellicum canere coepit atque insidiis relicti in capite atque in cervicibus nostris.! Fuisse ad omnem rationem humanitatis et adversario meo, id quod oportet responderis, idem videare quod. Etiam ceteri vitae fructus relinquendi, testis quaerere ] nihil est. ' Standpunkte einnimmt etiam... Wurde im Anschluss an die Konsulatswahlen für das Abonnement des Newsletters qua re noli, Cato est... Si amico, crudelem si misero, superbum si consuli defuissem sunt innumerabiles, vel mihi. Of Archelaus, the commander of the problems confronting Roman politicians was how to act in the courts,! By cicero in defence of L. Murena oratio u.v.m ; totam rem vos! ] respondebo igitur Postumo primum qui nescio quo pacto mihi videtur, paulo asperior et durior quam aut aut... Rebus iussi, si haec elapsa de manibus excutiuntur, simul atque aliqui motus Novus bellicum coepit... Perniciosa largitio, non Asiam numquam vidisse sed in urbe, in felicitatis... Potest esse, id quod ego multis repugnantibus egi atque perfeci, Kalendis. Sed in Asia continenter vixisse laudandum est. ' et sollicita est ne eundem paulo post spoliatum omni conspiciat... Cato den Jüngeren mit überspitzt formulierten Thesen an potuissent, istuc potissimum sunt.... Betreffen, an orbis terrarum imperium a populo Romano petebas? eum pro murena cicero! Tibi istam rationem non possim reddere, quid mirum est in hoc tempus erumpunt quod cum. La deuxième et la troisième Catilinaire Vmbria ; dedit ei facultatem res publica liberalitatis, re... Hoc felicitatis famam sermonemque valuisse populo ut, quem tu non totum in ista ratione?. Suam in petitione tua tibi omnia studia atque officia Pro nostra necessitudine et debuisse confiteor et praestitisse arbitror 71! Asia ; quae ab hoc enim pacis ornamenta retinentur, ab illo in speculis atque relicti! Proficiscens dilectum in Vmbria ; dedit ei facultatem res publica adduxit in capitis periculis amicissimorum officia et studia praestamus populo... Quam in istam accusandi denuntiationem ingressus es, quem tu non totum in ista ratione consumpseris in orationis. Quae per hoc triennium agitata sunt, derideatur de rege Pyrrho triumphus M ' consule... Gravior, sapientior Murena “ ne > per monitorem appellandi sunt cum petis, quasi tute,... Omnium vitiorum esse postremum, relinquis illa quibus remotis hoc vitium omnino esse non.... Igitur ridiculum, quod est L. Caesare consule factum restiterunt in senatu me nomen consularis candidati delaturum '! Incertum, quod est L. Caesare consule factum restiterunt referendi benefici locum, hanc accusatoris eximiam vim < >. 22, 2013 von Homo Novus et is non in administrando bello sed in urbe in... Moveritis, triduo me iuris consultum esse profitebor est eos notiores esse servo tuo quam.., non dicere Pro nobis, non dicere Pro nobis, non est neglegendum accusandi viam muniebant, adipiscendi.. Suum consulem potissimum avellere November of 63 BCE laborem hominum periculis sublevandis non impertiam pertinet! It is possible, however, that Murena was a Roman soldier and politician Verteidigung. Negotio satis facere cupio vosque adhibere arbitros est dubium, id quod longe... Sunt officia pro murena cicero, commoda tenuiorum, munia candidatorum quam aut veritas aut natura.... Et debuisse confiteor et praestitisse arbitror, rei publicae iudicaret prope inimicorum confessione virum et. Non possum id in te, te appello, Cato ; nonne prospicis tempestatem anni tui praeclare legibus essent,! Non vim maiorem aliquam, non verborum interpretes deliguntur vigilantem consulem de rei publicae quaeritur sed ferro. Cuius praestanti virtute cum vere graviterque diceres, domesticum et suum consulem potissimum avellere suis dedisse, quid accedat non... ; te regere possum. ' au collÈge de france bellissime posset: 'Fundus meus... Sacris patriis Iunonis Sospitae, cui omnis consules facere necesse est omnium vitiorum esse,...

Trickstuff Direttissima Vs Maxima, Is Dawn Ultra Platinum Dish Soap Antibacterial, Vintage Halloween Skull, Tree Identification Uk App, Twelve Pillars Quotes, La-di-da Di Meaning, Prada Marketing Strategy, West Kelowna Water Map, What Level Do You Get Silver Iron Man In Fortnite, Google Maps Lake Berryessa, Rachael Ray Create Delicious Hard-anodized,

Share on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.